Επικοινωνία

E-mail: ahalapas@gmail.com 

Ιατρείο

 

Τηλ : 210 6867311
Δευτέρα - Παρασκευή
9.00 - 17.00